Interviews

Voor recente artikelen, zie: de Bezieling

Andries Baart: “Wat van waarde is, is breekbaar”
“Kwetsbare mensen humaniseren de samenleving”, zegt Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie. “Het is goed voor ons als we ons op hen afstemmen. We leren zo rekening te houden met elkaar”. In zijn recente boek, De Zorgval (samen met journalist Christa Carbo) pleit hij voor eerherstel van de kwetsbaarheid. Maar zonder te romantiseren: “Er is ook kwetsbaarheid waar je tegen moet strijden.” Religieuze tradities hebben daarbij een eigen inbreng. “Ze kunnen Nederland iets teruggeven van wat we nu tekort komen.” (Leesverder)

Trees Versteegen: “Ik leef in het vertrouwen dat het goed komt”
Dat leven genade is, een gave Gods. Dat is een diepe christelijke overtuiging. Maar kun je die genade ook ervaren. Trees Verstegen vroeg het voor haar promotieonderzoek aan een dertigtal katholieke vrouwen. Zij ervoeren genade in moeilijke situaties in het leven van alledag. Toch blijft genade een moeilijk begrip in onze tijd. Heeft onze cultuur een blinde vlek voor het onbeheersbare? Of hebben geloof en theologie een waarde in huis die ze maar niet over het voetlicht gebracht krijgen? (Lees verder)

De geloofsbelijdenis van Erik Borgman
Zelfredzaamheid is een modern dogma, vindt hoogleraar theologie Erik Borgman. Een hele hoop mensen klaren het niet in hun leven. “En uiteindelijk geldt dit voor ons allemaal.” Maar in die verlorenheid zijn wij toch niet verloren. “Er is een laag in de werkelijkheid waar je niet uit kunt vallen. ’Niemand valt, of hij valt in uw handen’, dicht Huub Oosterhuis. En zo is het.” (Lees verder)

“Gepieker is slechts ruis”
De controle over je leven houden? Vergeefse moeite, vindt cabaretier en coach Paul Smit. ‘Als je ziet dat je gewoon aan het gebeuren bent, geeft dat een heel diepe ontspanning.’ (Lees verder)

Farida Farhadpour: “De multiculturele samenleving zat vast in een oud paradigma”
Eens per jaar gaat ze alleen op vakantie: om te duiken en zich te bezinnen op haar leven. Ze speelt piano, houdt van paardrijden en van tangodansen. Het Mozeshuis, een cultureel maatschappelijk centrum in Amsterdam, heeft met de uit Iran afkomstige organisatiedeskundige Farida Farhadpour (48) een kleurrijke nieuwe directeur aangetrokken. Maandag 18 februari ging haar dienstverband officieel van start. Farhadpour is stellig van plan het Mozeshuis op de kaart te zetten, om samen te werken met andere instellingen, te gaan praten met tout Amsterdam. En vooral om alle Amsterdammers “jong en oud, man of vrouw, blank of zwart, rijk of arm, hetero of homo” bij haar centrum te betrekken: Farhadpour wil ‘inclusief denken’ en daarvoor is een ‘paradigmashift’, een verandering van geestesklimaat, nodig. (Lees verder)

Abdullah Haselhoef: “Ik denk out of the box maar ben niet uit op eigen gewin”
Oud-imam Abdullah Haselhoef zat vijf maanden in voorarrest op beschuldiging van fraude. De rechtbank Den Haag beoordeelde die aanklacht vorige maand als ongegrond en verklaarde het OM niet-ontvankelijk. Wat is er gebeurd met de man die na de aanslagen van 11 september 2001 werd gezien als de officieuze woordvoeder van de moslims in Nederland? (Lees verder)

“Engelen bestaan” – John van Schaik over het geheim van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
De studie theologie zit in het slop. En ook nieuwere opleidingen als religiestudies weten maar mondjesmaat studenten aan zich te binden. Des te opmerkelijker is het dat de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) sinds haar oprichting zeven jaar geleden is gegroeid als kool (zie informatie onderaan artikel). “Komende tijd hoop ik dat we iets kunnen stabiliseren. Het moet organisatorisch ook bij te benen blijven”, zegt docent en studiecoördinator John van Schaik. Wat is het geheim van de HGU? (Lees verder)

Het conservatieve hart van Bart Jan Spruyt. Samen tegen het linkse gevaar
Het CDA moet uit de kast komen en zijn conservatieve geaardheid openlijk belijden, vindt CDA-senator Alphons Dölle. Maar wat is conservatisme eigenlijk? “Keer de linkse mentaliteit om en je krijgt een vrij aardig beeld”, zegt Bart Jan Spruyt, directeur van de Edmund Burke stichting, platform voor conservatisme. Aan socialisten en moderne theologen heeft hij een hartgrondige hekel. “En de combinatie is helemaal erg.” (Lees verder)

Paul Cliteur, a-theïst: “Ik geloof in van alles”
Voor gelovigen kan hij best enige sympathie opbrengen, maar dan vooral voor gelovigen van orthodoxe snit. Vrijzinnigheid is hem snel te vrijblijvend, niet precies genoeg. En: vrijzinnigen willen van twee walletjes eten. Paul Cliteur (44), docent recht aan de Universiteit van Leiden, hoogleraar filosofie in Delft en oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond, is nooit te beroerd om publiekelijk zijn licht te laten schijnen over de handel en wandel van christenen. (lees verder)

Filosoof Herman Berger zoekt het eeuwige leven. “Waarheid, goedheid en schoonheid maken de mens”
“Waarheid móet, goedheid móet. En schoonheid? Daar moet nu juist niets, dat is het eigenaardige van de schoonheid.” In mensen zijn deze drie ‘absolute waarden’ vaak in conflict met elkaar. Alleen in God vormen zij een eenheid. Op deze manier poogt filosoof Herman Berger zinvol te spreken over God, de mens en hun onderlinge relatie. Maar denken alleen geeft nog geen zekerheid, want die “is alleen te verwerven langs de weg van het samenzijn”. (Lees verder)

De theologie van Wiel Logister: “Geloven heeft te maken met elementaire ontspanning”
“De bijbel gaat over ons”, zegt Wiel Logister en hij kan het weten. Bijna dertig jaar gaf hij les in de godgeleerdheid. Vorige maand nam hij afscheid als hoogleraar fundamentaaltheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg. God ter sprake brengen, doet hij met overgave, al heeft hij meer vertrouwen in de volgehouden vraag dan in het stellige antwoord. (Lees verder)

Kees Waaijman: “Voor spiritualiteit moet je je hersens gebruiken”
“Men is vroomheid voor domheid gaan verslijten.” Karmeliet Kees Waaijman, hoogleraar spiritualiteit en directeur van het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut, trachtte zijn ongrijpbare onderzoeksterrein in een boek te vatten. Volgens hem vraagt spiritualiteit om intelligentie, discipline en reflectie. En het leert aandachtig leven. “Kijken, creatief, niet dat duffe.” (Lees verder)

De geloofsopruiming van Auke Jelsma: “Je wint meer dan je verliest”
Hoogleraar kerkgeschiedenis en publicist Auke Jelsma ging in de Drentse natuur aan de wandel met ‘sparring partner’ Jezus. “Het had voor mij de functie van een uitzuivering, ook wel van mijn eigen geloofsopvattingen en theologisch denken.” De vrucht van zijn gesprekken met zichzelf, de evangeliën en de traditie zijn opgetekend in zijn nieuwste boek ‘Doorgevingen van Jezus’. (lees verder)

Edith Brugmans: “Open de grenzen voor migranten”
Het vergt heel wat inspanning om uit te zoeken of iemand politiek of economisch vluchteling is. Rechtsfilosoof Edith Brugmans vindt ons huidige vreemdelingenbeleid onhoudbaar en pleit voor een vrij verkeer van personen, ongeacht hun migratiemotieven. Want: “Om onze welvaart vast te houden, zijn wij bereid tot onrechtvaardigheid tegenover anderen.” (lees verder)