Gezichten achter de Bezieling

Theo van de KerkhofTheo van de Kerkhof (1958, Roermond) is theoloog en journalist en ruim twintig jaar werkzaam in de voorlichting en religiejournalistiek. Hij werkte als voorlichter aan de Theologische Faculteit Tilburg en als eindredacteur bij Volzin. Sinds 2013 is hij freelancer. Theo woont samen en is vader van twee zoons. Religie met een filosofische inslag heeft zijn warme interesse. Hij bekijkt zaken graag ook eens van een andere kant, bijvoorbeeld een boeddhistische, en voelt zijn daar christelijk heel wel bij. Theo is hoofdredacteur van de Bezieling. Motto: “Het is zoals het is. En van daaruit zien we wel weer verder.”

mwRalf-Bodelier1Ralf Bodelier (1961, Vaals) is vrij gevestigd journalist, debatleider, schrijver, docent, onderzoeker, spreker én wereldburger. Hij is hoofdredacteur en vaste presentator van het Wereldpodium in Tilburg. Ralf studeerde geschiedenis en theologie. In 2012 promoveerde hij als cultuurfilosoof op het proefschrift: Kosmopoliet & krottenwijk (handelseditie). Hij is auteur van een tiental boeken, waaronder de romans Atheïst in Afrika en Bomen hebben wortels, mensen hebben benen. Zijn hoofdthema’s zijn: globalisering en kosmopolitisme, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, religie en voedsel. Voor de Bezieling schrijft hij eens in de vier weken een column. Zijn motto: “Optimisme is een morele keuze. Want de toekomst ligt open.”

mw erikborgmanErik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Hij bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel van Tilburg University. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicatie: Overlopen naar de barbaren; Wortelen in vaste grond; en … want de plaats waarop je staat is heilige grond. Zijn motto: “Ik probeert te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

mw eric-corsius-juni-20102Eric Corsius (1964, Heerlen) is theoloog en werkzaam als beleidsmedewerker en personeelsadviseur bij de congregatie van de redemptoristen. Hij promoveerde op het proefschrift Een vrij en bevrijdend leven. Eric is lid van diverse linkse kerken: “Op theologisch gebied een remonstrant, geboren in een katholiek lichaam en begiftigd met een calvinistisch temperament”. Op het gebied van het ware, goede en schone noemt hij zich redelijk compromisloos. Eric is fervent twitteraar (@ericcorsius)  en blogger (ericcorsius.com). Voor de Bezieling verzorgt hij een cultuurrubriek.

mw AnnemarieAnnemarie Scheerboom (1992, Bilthoven)  studeert biologie aan de Universiteit Utrecht. Op de zaterdagmiddag werkt ze bij Ekoplaza. Daarnaast is ze hoofdredacteur van Omega Magazine (hét katholieke jongerentijdschrift van Nederland). Verder is ze betrokken bij Sant’Egidio (een gemeenschap gericht op armen), en ze is betrokken bij diverse activiteiten in kerk en buurthuis in haar woonplaats Bilthoven. Tijdens de  Wereldjongerendagen 2013 in Brazilië sprak zij namens de jongeren van Europa de paus toe en sindsdien mag ze de functie ‘pausknuffelaar’ aan haar CV toevoegen. (zie hier Youtubefilpje). Voor de bezieling verzorgt zij eens in de vier weken een column. Motto: “In het uitvoeren van al mijn functies en bezigheden (en natuurlijk in mijn lieve familie en vrienden) ontmoet ik Jezus. Anders was ik er niet aan begonnen.”

mwThooft_0055Lisette Thooft (1953, Den Haag) is schrijfster, journalist, spreekster en coach in opleiding. Zij publiceerde een zestiental boeken, vooral over spiritualiteit, liefde en relaties. Onlangs rondde zij haar eerste roman af. Meest recente non-fiction: Wie domme dingen doet, wordt wijs, Inzichten voor spirituele groei. Lisette was ruim zes jaar redacteur van Volzin. Als journalist werkt zij voor een groot aantal bladen, waaronder Happinez. Lisette is redactielid en columnist van de Bezieling. Motto: “Het onvolmaakte (in mezelf en anderen) leren liefhebben is wat mij bezielt in mijn leven. Dat is ook wat mij het diepst raakt in het christendom.”

mw gerard-zuidbergGerard Zuidberg (1936, Zwolle) is gehuwd priester, emeritus pastor en theoloog. Hij is actief in Bezield Verband Utrecht. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als pastor in Utrecht. In 1963 promoveerde hij op het proefschrift Mystieke eenheid en discursief denken bij Plotinus. Hij is (co) auteur van diverse boeken (o.a De God van de pastor, Pastores gaan voorbij) en bestuurslid van stichting oecumenische spiritualiteit. Als begeleider en supervisor is hij betrokken bij het Titus Brandsma Instituut en Hydepark. Gerard was redacteur van rk-kerkplein.org en is nu lid van de redactie van de Bezieling. Motto: “Het goddelijke laat zich zien en horen in de gebeurtenissen van elke dag.”