Nieuwe spiritualiteit versus moderne theologie

In het augustusnummer van Woord & Dienst verscheen mijn bijdrage: “Waar wringt het?”, over de weerzin van veel moderne theologen tegen de nieuwe spiritualiteit. Mijn analyse: Moderne theologen hebben veel moeite gedaan om het christelijk geloof aan de moderne cultuur aan te passen. Maar daarmee leidt het moderne – progressieve en vrijzinnige – christendom ook aan de kwaal van de moderniteit: metafysische bloedarmoede. De nieuwe spiritueel heeft daar geen last aan. Die veegt met één soevereine zwaai drie eeuwen religiekritiek van tafel.

De integrale tekst is ook hier te lezen