Coming soon

De resultaten zijn nog niet direct zichtbaar, maar het was de laatste weken alles behalve zomerreces in mijn nieuwe bestaan als zelfstandig theoloog/journalist. Onder projecten kun je lezen wat er zoal staat aan te komen.

Wie wil volgen wat ik afgelopen tijd aan artikelen produceerde, moet de komende nummers van Woord & Dienst en Het Vermoeden in de gaten houden.

Voor Woord & Dienst schreef ik over de weerzin van veel moderne theologen tegen nieuwe spiritualiteit. Waar komt die weerzin toch vandaan? De crux: de vrijzinnige theoloog vertelt met oude bijbelse woorden een in wezen modern, anti-metafysische verhaal; bij de nieuwe spiritueel is het precies omgekeerd. In een bloemrijk eigentijds jargon, ontleend aan wetenschap of exotische religies, vertelt hij/zij een eeuwenoude metafysiche story.

Kwartaalblad Het Vermoeden schrijft dit najaar over ‘ommekeer’. In de Bijbel zijn de profeten de ‘radicale dromers’, die oproepen tot bekering. Waar vind je tegenwoordig een profetisch geluid? Manuela Kalsky en Ruard Ganzevoort geven antwoord.

Een dan gaat nu toch echt het zomerreces wel beginnen: maandag 5 augustus ben ik weer terug op mijn plek.

De Bezieling

Sinds kort ben ik de spil van een ambitieus journalistiek-theologisch project. De nieuwe website debezieling.nl (actief vanaf najaar 2013!). Op deze site ondernemen we een speurtocht door de christelijke traditie. We gaan in die traditie op zoek naar antwoorden voor het leven van vandaag.

Dit initiatief vertrekt vanuit een overtuiging, de overtuiging dat het christelijke geloof een spannende vindplaats kan zijn voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

Debezieling.nl kiest voor een eigenzinnige journalistieke aanpak: we nemen de tijd om lang bij onderwerpen stil te staan, om op onderzoek uit te gaan, om op zaken terug te komen, om in gesprek te gaan met lezers.

Debezieling.nl is de opvolger van rk-kerkplein.org en is er voor zowel de oudere als de jongere generatie, met of zonder kerkelijke achtergrond. We refereren aan de stand van zaken in de theologie en de cultuurwetenschap, maar presenteren de daar gevonden inzichten voor een breed publiek. De bezieling.nl is een publiekssite. We laten ons niet leiden door het nieuws van de dag, maar zoeken naar de dieperliggende vragen die leven in de onderstroom van onze cultuur.