Tabee Benedictus

Emeritus-paus Benedictus XVI

Emeritus-paus Benedictus XVI

Eigenlijk was paus Benedictus XVI best een interessante denker. Het grappige is dat hij, als leider van de grootste geloofsgemeenschap ter wereld, fundamentele godsdienstkritiek leverde op een manier waartoe het postmoderne, geseculariseerde Westen niet meer in staat is. Voor Nieuw W!j schreef ik een klein uitgeleide voor deze professor-paus. Niet over de kleur van zijn schoenen – ook fascinerend natuurlijk – maar over een karakteristiek van zijn denken. “Er bestaan wel degelijk gedegenereerde en zieke vormen van religie, die mensen niet opbouwen, maar vervreemden; de marxistische godsdienstkritiek was niet volledig uit de lucht gegrepen”, aldus Benedictus. “Pathologie van de religie is de gevaarlijkste uitwas van de menselijke geest.” Voor de zekerheid: de paus had daarmee zeker niet alleen de islam op het oog. De pathologie kan binnen elke religie plaatsgrijpen, ook binnen de christelijke, zo stelde hij. Het gaat fout waar geloof en rede van elkaar vervreemd raken.

Meer lezen? Zie HIER

Verwant onderwerp: Wat beoogde Benedictus met zijn van Regensburgse rede?

 

Diversiteit is een feit

Multicultuur volgens Farida Farhadpour

Farida Farhadpour

Farida Farhadpour

Ze speelt piano, rijdt paard, danst de tango en gaat duiken tijdens haar vakanties. Het Mozeshuis in Amsterdam heeft met de Iraanse organisatiedeskundige Farida Farhadpour (48) een kleurrijke nieuwe directeur aangetrokken, die stellig van plan is het Mozeshuis op de kaart te zetten, te gaan praten met tout Amsterdam. En vooral om alle Amsterdammers “jong en oud, man of vrouw, blank of zwart, rijk of arm, hetero of homo” bij haar centrum te betrekken: Farhadpour wil ‘inclusief denken’ (en-en) en daarvoor is een ‘paradigmashift’ nodig: “Niet beginnen bij de verschillen, maar eerst kijken eerst naar wat ons verbindt.”.

Zijn we daarmee niet terug bij het problemen ontkennende multiculturalisme van de jaren negentig?
Farhadpour: “We hebben in Nederland heel lang de weerstand die kan opkomen in de ontmoeting niet onder ogen willen zien. Omdat we zo graag wilden dat het goed ging, dat alles in orde was, dat het leuk zou zijn. De multiculturele samenleving zat vast in het oude paradigma van het of-of-denken. Je was voor of tegen diversiteit. In feite werden de mensen die de weerstand wel voelden en uitten gediscrimineerd. Verbondenheid, verzoening, compassie dat is niet zoetsappig. De echte ontmoeting kan ook een confrontatie zijn, waarbij je een grens stelt: tot hier en niet verder.”
Maar: “Diversiteit ís er. De vraag is niet of we dat al dan niet moeten accepteren. Maar hoe gaan we daarmee om?”

Lees het hele interview op Nieuw W!j

Abdullah Haselhoef

Creatief met regels maar geen fraudeur

Abdullah Haselhoef

Abdullah Haselhoef

Wie kent hem nog: de knuffel-imam die in opspraak raakte, Abdullah Haselhoef? Wat is er met hem gebeurd? Haselhoef zat vijf maanden in voorarrest op beschuldiging van een subsidiefraude van 2,4 miljoen. Maar de rechtbank Den Haag beoordeelde die aanklacht vorige maand als ongegrond en de officier van justitie kreeg een gevoelige tik op de vingers. Het OM werd niet-ontvankelijk verklaard. Hoe verging het de man die na de aanslagen van 11 september 2001 even  gezien werd als de officieuze woordvoeder van de moslims in Nederland? Hoe kijkt hij nu tegen de multireligieuze samenleving aan?

Lees mijn interview met hem op nieuwwij.nl

‘Spreek je uit, theologen’

Leuk interview gemaakt van de week, met John van Schaik, docent en studiecoördinator aan de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU). De studies theologie en religiewetenschappen zitten in het slop, maar de HGU is sinds haar oprichting zeven jaar geleden gegroeid als kool. John van Schaik weet wel hoe dat komt. “Het unieke van onze opleiding is dat wij de geest en de geestelijke wereld serieus nemen. Kort door de bocht: engelen bestaan!”

Interessante man om mee te praten. Hij heeft iets dóór waar de academische theologie alsmaar met grote bogen omheen blijft lopen. Soms lijkt hij uit de bocht te vliegen. Zijn verhaal over engelen kan ik ergens nog wel plaatsen, maar levenskracht die de zwaartekracht moet opheffen? “Jezus heeft echt over het water gelopen!”, zegt Van Schaik. Lijkt me stug. Maar anderzijds: waar gaat dat bijbelverhaal, nee, die nieuwtestamentische gebeurtenis, dan wél over? Literaire aankleding om de grootsheid van Jezus tot uitdrukking te brengen? Dat lijkt me weer net wat te mager.

‘Spreek je uit, theologen’, dat is waar John Schaik in feite toe uitdaagt. Laat je niet ringeloren door kerkelijke of wetenschappelijke vanzelfsprekendheden. Neem ervaringen – ook de ongehoorde – serieus. Spreek vrij en onbekommerd over zaken die gewone mensen bezighouden in een taal die gewone mensen verstaan.

Lees het hele interview op nieuwwij.nl